Tag Archives: DÂNG LỜI TẠ ƠN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11

DÂNG LỜI TẠ ƠN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11

DÂNG LỜI TẠ ƠN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191122-TNHN-DANG-LOI-TA-ON.mp3 Bạn cảm thấy như thế nào khi hết lòng giúp đỡ ai đó nhưng đối tượng nhận sự giúp đỡ lại xem đây là trách nhiệm bạn phải làm và không hề có một tiếng cảm ơn? Chúa đã và …

Read More »