Tag Archives: Danh Chúa Được Tôn Vinh

Danh Chúa Được Tôn Vinh

Danh Chúa Được Tôn Vinh Văn Phẩm Nguồn sống Giăng 11:1-6 “Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh” (câu 4). Câu …

Read More »