Tag Archives: Danh Chúa Được Vinh Quang– Nê-hê-mi 12:31-43

Danh Chúa Được Vinh Quang– Nê-hê-mi 12:31-43

Danh Chúa Được Vinh Quang Nê-hê-mi 12:31-43   Câu gốc: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh hai ban hát lễ tiến lên đền thờ …

Read More »