Tag Archives: Danh của Đức Chúa Trời

Danh Của Đức Chúa Trời

Danh Của Đức Chúa Trời     Trong thời đại của kinh-thánh, tên gọi có hàm ý diễn tả đức tính của một người. Đức Chúa Trời đã tiết lộ bản chất và đức tính của Ngài cho chúng ta qua những tên gọi khác nhau. Chúng ta cần biết, …

Read More »