Tag Archives: Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh

Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh

Giăng 5:40-47 “Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép,các ngươi há lại tin lời Ta sao?”(câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết lý do thứ ba khiến người Do Thái đánh mất sự sống? Tại sao Chúa Giê-xu nói chính ông Môi-se tố cáo những người …

Read More »