Tag Archives: Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Yêu Mến Chúa

Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Yêu Mến Chúa

Giăng 5:40-47 “Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống! …Chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (câu 40, 42b). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do nào khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì? Làm …

Read More »