Tag Archives: DÀNH THỜI GIAN TÌM KIẾM CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/11

DÀNH THỜI GIAN TÌM KIẾM CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/11

DÀNH THỜI GIAN TÌM KIẾM CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 3/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191103-TNHN-DANH-THOI-GIAN-TIM-KIEM-CHUA.mp3 Theo bạn thì dành thời gian tìm kiếm Chúa nghĩa là gì? Có phải dành ra 5 phút mỗi ngày lắng nghe chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày? Hay là dành ra nửa tiếng sáng sớm đọc Lời …

Read More »