Tag Archives: ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRƯỚC HẾT

ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRƯỚC HẾT

ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRƯỚC HẾT huongdiministries   Trong những ngày đầu năm nay, Chúa cho tôi có dịp nghe được một sứ điệp cảm động lòng tôi. Diễn giả là Mục Sư Gary Coleman, một người hầu việc Chúa nhiều năm nay đã về hưu. Ông giảng tại …

Read More »