Tag Archives: DẤU HIỆU CỦA SỰ SỐNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/07

DẤU HIỆU CỦA SỰ SỐNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/07

DẤU HIỆU CỦA SỰ SỐNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/07 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200708-TNHN-DAU-HIEU-CUA-SU-SONG.mp3 Nếu ai đó hỏi rằng đối với bạn điều gì là quý giá nhất? Bạn sẽ trả lời thế nào? Có thể bạn nghĩ về gia đình, những người thân yêu hoặc là công danh, sự nghiệp, tiền bạc …

Read More »