Tag Archives: Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa–Giăng 13:34-35

Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa–Giăng 13:34-35

Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa Giăng 13:34-35 “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi điều răn yêu thương Ngài ban là …

Read More »