Tag Archives: Dạy Con Điều Chúa Dạy

Dạy Con Điều Chúa Dạy

Dạy Con Điều Chúa Dạy Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9 “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, …

Read More »