Tag Archives: Để Tiếp Tục Sứ Mệnh

Để Tiếp Tục Sứ Mệnh

Mác 1:32-39 “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta phải chờ đến khi mặt trời lặn để đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu? Chúa …

Read More »