Tag Archives: ĐI ĐẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH

ĐI ĐẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH

ĐI ĐẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH huongdiministri Nếu một người chẳng sanh lại… Một lần khác, khi tôi đang ngồi cạnh Sharon, một phụ nữ trẻ. Tôi lật ra trong Rô-ma 3:23 và khuyến khích cô ấy: Cô có thể đọc lớn tiếng câu này được không? Cô ấy bằng lòng. Tôi tiếp …

Read More »