Tag Archives: DI SẢN QUA TỪNG THẾ HỆ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/9

DI SẢN QUA TỪNG THẾ HỆ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/9

DI SẢN QUA TỪNG THẾ HỆ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/9 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-9/190910-TNHN-DI-SAN-QUA-TUNG-THE-HE.mp3 Nếu hỏi bạn nhớ nhất điều gì từ thời thơ ấu ở với ba mẹ mình, bạn sẽ trả lời như thế nào? Liệu đó có phải là đức tin, là đời sống tin kính của ba mẹ …

Read More »