Tag Archives: Di Sản Thuộc Linh

DI SẢN THUỘC LINH

  DI SẢN THUỘC LINH huongdiministries    DI SẢN THUỘC LINH Mọi cuộc đua, mọi nỗ lực vật lộn rồi cũng đến hồi kết thúc… đến hồi hai tay buông xuông, mắt nhắm lại, bước vào con đường khác. Đa-vít gom góp mọi kinh nghiệm sống của cả đời truyền …

Read More »

Di Sản Thuộc Linh

Di Sản Thuộc Linh Văn Phẩm Nguồn Sống Ê-xơ-ra 8:1-14 “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu hỏi …

Read More »