Tag Archives: Di Sản Thuộc Linh: An-ne–I Sa-mu-ên 1:21-28

Di Sản Thuộc Linh: An-ne–I Sa-mu-ên 1:21-28

Di Sản Thuộc Linh: An-ne I Sa-mu-ên 1:21-28 1:21 Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hằng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. 1:22 Nhưng An-ne không đi lên, vì nói cùng chồng nàng rằng: Khi đứa trẻ dứt …

Read More »