Tag Archives: Điểm Cuối Của Cuộc Đời

Điểm Cuối Của Cuộc Đời

Điểm Cuối Của Cuộc Đời Gióp 9:14-24 “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp suy nghĩ thế nào về sự …

Read More »