Tag Archives: Đọc Sách I Giăng

Nghe Đọc Sách I Giăng – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách I Giăng – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »