Tag Archives: Đối Diện Với Sự Chống Đối

Đối Diện Với Sự Chống Đối

  Đối Diện Với Sự Chống Đối Công-vụ Các Sứ-đồ 19:21-41 “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc rối loạn chống lại Sứ …

Read More »