Tag Archives: Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh– Khải-huyền 2:1-5

Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh– Khải-huyền 2:1-5

Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh Khải-huyền 2:1-5 “Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Ê-phê-sô đang ở trong tình trạng như thế nào? Chúa trách họ điều gì và họ cần phải làm gì? …

Read More »