Tag Archives: Dòng Đời

DÒNG ĐỜI

DÒNG ĐỜI Ngày 02/05/2017 From songdaoonline.com  MS Lữ Thành Kiến Dưới con mắt của Heraclitus, mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Từ đó, ông đưa ra luận …

Read More »