Tag Archives: Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho

Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho

Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho I Cô-rinh-tô 1:4-9 “…vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em” (câu 5-6). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »