Tag Archives: Đức Chúa Giê-xu Khóc

Đức Chúa Giê-xu Khóc

Đức Chúa Giê-xu Khóc Giăng 11:28-36 “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (I Cô-rinh-tô 12:26). Câu hỏi suy ngẫm: Bà …

Read More »