Tag Archives: Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?    Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…                               … “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” Câu hỏi: Theo …

Read More »

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Giải đáp Thắc mắc trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn? Ron Rhodes    Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…                               … “… Vậy, có buổi chiều và buổi …

Read More »