Tag Archives: Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con

Thi-thiên 121:1-8 “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học …

Read More »