Tag Archives: Đừng Đoán Xét Ai

Đừng Đoán Xét Ai

Đừng Đoán Xét Ai Gióp 5:1-7 “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về điều gì? Theo ông Ê-li-pha, vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn, và điều đó có đúng không? Bạn …

Read More »