Tag Archives: Được Gọi Làm Thánh Đồ

Được Gọi Làm Thánh Đồ

Được Gọi Làm Thánh Đồ ngày 29/11/2016 Văn Phẩm Nguồn SốngI Cô-rinh-tô 1:1-2 “Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a). Câu hỏi suy …

Read More »