Tag Archives: Được Xưng Công Bình: Qua Luật Pháp? – KHÔNG!

Được Xưng Công Bình: Qua Luật Pháp? – KHÔNG!

  Được Xưng Công Bình: Qua Luật Pháp? – KHÔNG! Rô-ma 4:13-15 “Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Liên quan đến sự xưng công bình và luật pháp, Sứ …

Read More »