Tag Archives: Được Xưng Công Bình: Qua Phép Cắt Bì? – KHÔNG!

Được Xưng Công Bình: Qua Phép Cắt Bì? – KHÔNG!

  Được Xưng Công Bình: Qua Phép Cắt Bì? – KHÔNG! Rô-ma 4:9-12 “Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Liên quan đến sự …

Read More »