Tag Archives: DVD Ánh Nắng Vươn Lên

DVD Karaoke- Ánh Nắng Vươn Lên – Mục sư Trần Văn Trọng

DVD Ánh Nắng Vươn Lên Sáng tác: Trần Văn Trọng Hòa âm: Nguyễn Huy Thực hiện DVD Karaoke Giới Thiệu Ánh Nắng Vương Lên (Minh Hoàng) Mừng Chúa Phục Sinh (Nguyên Trang) Giê-xu Đồn Lũy Vững An (Hương Giang) Bàn Chân Rao Giảng Tin Lành Gặp Được Chúa (Thành Nguyên) …

Read More »