Tag Archives: DVD Karaoke

DVD Karaoke- Nhen Ánh Lửa Hồng – Mục sư Trần Văn Trọng

Chủ Đề: “Nhen Ánh Lửa Hồng” Sáng Tác: Trần Văn Trọng, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Duy Trung DVD Karaoke On Off Được Vocal Để Hát Cuộc Đời Có Chúa Jesus – Duy Linh Tia Nắng Tình Ngài – Nhật Huy Tình Ngài Đẹp Mãi Trần Gian – Hạ Vân Đêm …

Read More »