Tag Archives: DVD Karaoke- Tạ Ơn Thượng Đế – Mục sư Trần Văn Trọng

DVD Karaoke- Tạ Ơn Thượng Đế – Mục sư Trần Văn Trọng

Nguồn Suối Tâm Linh Hân hạnh giới thiệu DVD Karaoke- Tạ Ơn Thượng Đế 01 Giới thiệu 02 Xuân về quê mẹ – Tố Hà 03 Thương nhớ mẹ hiên – Quỳnh Lan 04 Ngài làm tôi được trắng như tuyết – Hagim 05 Chúa vẫn chờ con -Hoài Phương …

Read More »