Tag Archives: DVD Một Dòng Sông

DVD Karaoke – Một Dòng Sông – Mục sư Trần Văn Trọng

Chủ Đề: “Một Dòng Sông” Sáng Tác: Trần Văn Trọng Hòa Âm: David Dong Thực Hiện DVD Karaoke: Hồng Sơn Giới Thiệu Vững Tin Nơi Ngài – Xuân Trường Cảm Xúc Con Người – Quỳnh Lan Thoát Khỏi Tối Tăm – Xuân Trường Trao Lòng Cho Chúa – Phương Trinh …

Read More »