Tag Archives: DVD Nguồn Suối Tâm Linh

DVD Nguồn Suối Tâm Linh

Chủ Đề: “Nguồn Suối Tâm Linh” Sáng Tác: Trần Văn Trọng D Karaoke On Off Được Vocal Để Hát Lời Chứng Dĩ Vãng (Xuân Trường) Cám Ơn Cha (Tố Hà) Thánh Chúa Vinh Quang (Xuân Phú) Hãy Đến Với Ta (Mai Thảo) Tình Yêu Giê-xu (Ha Gim) Đã Một Lần …

Read More »