Tag Archives: DVD Nhìn Lên Thập Giá

DVD Nhìn Lên Thập Giá

Chủ Đề: “Nhìn Lên Thập Giá” Sáng Tác: Trần Văn Trọng VD Karaoke On Off Được Vocal Để Hát Giới Thiệu Từng Bước Xuyên Qua Cuộc Đời – Xuân Trường Ước Mơ Một Ngày – Tố Hà Chiếc Thuyền Mành – Mai Hậu Ước Mơ Bên Cha – Ha Gim …

Read More »