Tag Archives: Gần Chúa Hơn

Gần Chúa Hơn

Gần Chúa Hơn Sáng tác: Bích Hạnh Trình bày: Tốp ca HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, …

Read More »