Tag Archives: Giá trị con người

Giá trị con người

Giá trị con người Hong An – Hội Thánh Tin Linh Ru – 15 Tháng 10 2010 Sáng ngày 14/10 vừa qua, tất cả thế giới cùng với Chi-lê như vỡ òa ra trong niềm vui hạnh phúc, khi lần lượt từng người cho đến người cuối cùng trong số 33 …

Read More »