Tag Archives: Giáng Sinh

Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-20 “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất cho người thành tâm” (câu 14 TKHĐ). Câu hỏi suy gẫm: Chúa dùng việc Âu-gút-tơ lập sổ dân đưa vào chương trình của Ngài thế nào? Tại sao Chúa sai thiên sứ báo tin Con Trời vào đời …

Read More »