Tag Archives: Giàu Mà Dại

Giàu Mà Dại

  Giàu Mà Dại Lu-ca 12:16-21 “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy mô tả người giàu trong ẩn dụ này (câu 16-19)? Vì sao Chúa Giê-xu lại gọi người giàu …

Read More »