Tag Archives: Hành Động Theo Lời Chúa

Hành Động Theo Lời Chúa

  Hành Động Theo Lời Chúa Sáng-thế Ký 7:1-24 “Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bao nhiêu lần trong Sáng-thế Ký 7 cho biết ông Nô-ê làm theo mọi điều Chúa phán dặn? Điều này cho bạn hiểu …

Read More »