Tag Archives: Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa

Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa

II Các Vua 19:1-7 “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi-thiên 55:22). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì khi nghe quan quân báo về những lời xúc phạm và …

Read More »