Tag Archives: Hãy Giữ Kẻo Ngã

Hãy Giữ Kẻo Ngã

  Hãy Giữ Kẻo Ngã Gióp 4:1-6 “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Đức Chúa Trời xác nhận là người thế nào? Ông Ê-li-pha cũng xác nhận ông Gióp ra sao? Tại sao ông có những …

Read More »