Tag Archives: Hãy Luôn Tin Cậy Chúa

Hãy Luôn Tin Cậy Chúa

Giăng 6:14-21 “Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao” (Thi-thiên 107:30). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghĩ gì khi nói Chúa là Đấng Tiên Tri? Khi môn đệ gặp sóng to gió lớn, thì Chúa làm gì? Môn đệ và …

Read More »