Tag Archives: Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hoá

Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hoá 

Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hoá . Hoithanh.com By Hồ Galilê on 03/09/2015 Cho Người Việt, Chuyên Đề, Dưỡng Linh KINH THÁNH: Truyền đạo 12:1-7 Câu gốc: Truyền đạo 12:1a “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi”. DẪN NHẬP Tục ngữ Việt Nam có câu: Ăn trái nhớ kẻ …

Read More »