Tag Archives: Hết Lòng Tha Thứ

Hết Lòng Tha Thứ

  Ma-thi-ơ 18:23-35 “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 18:35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã kể câu chuyện để dạy gì về vấn đề tha …

Read More »