Tag Archives: Hiệp Một của Chúa Thánh Linh

Hiệp Một của Chúa Thánh Linh

Thi-thiên 133:1-3 “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít so sánh sự hiệp một với hai …

Read More »