Tag Archives: Hòa Chung Niềm Vui Lớn

Hòa Chung Niềm Vui Lớn

Hòa Chung Niềm Vui Lớn Lu-ca 2:8-20 “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Thánh Lu-ca đã ghi lại câu chuyện Hài Nhi Giê-xu ra đời kỳ diệu như thế nào? …

Read More »