Tag Archives: Học Lời Chúa Hời Hợt

Học Lời Chúa Hời Hợt

  Học Lời Chúa Hời Hợt Giăng 12:27-34 “Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân …

Read More »