Tag Archives: Hỏi đức tin và việc làm?

Hỏi đức tin và việc làm?

Hỏi đức tin và việc làm? Posted on 23/06/2014 by thongconghanoi Hỏi: Khi nói rằng, con dân Chúa phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thì mới được ở lại trong sự cứu rỗi (đã có do bởi đức tin) và mới nhận được sự sống đời đời, …

Read More »