Tag Archives: Hội Thánh: Sứ Mệnh trong Trần Gian

Hội Thánh: Sứ Mệnh trong Trần Gian

Ma-thi-ơ 28:18-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 19-20a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ban cho …

Read More »